Závěrečné zkoušky

Poté, co budete mít za sebou všechny hodiny teoretické a praktické části autoškoly, 

uhradíte správní poplatek 700 kč příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za vykonání závěrečné zkoušky,poté Vás přihlásíme k závěrečné zkoušce.

Zkouška probíhá zpravidla v jeden den v sídle Odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a skládá se ze 2 částí:

písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)

zkouška z praktické jízdy

Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu i autoškole platí poplatek:

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích - úřadu: 100,- Kč, autoškole: 100,- Kč

Praktická jízda - úřadu 400,- Kč, autoškole 400,- Kč

Opakovaná zkouška:

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Termín opravné zkoušky zajišťuje vždy autoškola.

Vytvořte si webové stránky zdarma!